SUSHI / MAKI / YAKITORI / SASHIMI / ENTREE
NOS MAKI (6 Pièces)
Ma1 4€50
Saumon
Ma2 4€50
Thon
Ma3 5€00
Tartare saumon
Ma4 5€00
Tartare thon
 
Ma5 5€50
Anguille
Ma6 5€00
Saumon épicé
Ma7 5€00
Thon épicé
Ma8 5€50
OEufs de saumon
 
Ma9 4€50
cheese
Ma10 5€00
Saumon cheese
Ma11 4€50
Avocat
Ma12 4€50
Cheese avocat
 
Ma13 4€50
Concombre
Ma14 4€50
Cheese concombre
Ma15 4€50
Radis mariné
Ma16 5€00
Saumon avocat
 
Ma17 5€00
Thon avocat
Ma18 5€00
Crevette avocat
Ma19 5€00
Cheese boeuf grillé
Ma20 5€00
Surimi avocat
MAKISPECEAUX(6 Pièces)
Mk1 8€50
Maki Rainbow
(saumon thon
avocat surimi)
Mk2 7€50
California Royal
(saumon recouvert,
saumon avocat)
   
FUTOMAKI

Fo1 10€50
8 pièces
(saumon, thon,
avocat, surimi
radis,concombre)

Fo2 8€50
4 pièces
(tempura crevettes,chair de crabe,avocat concombre)

MAKI PRINTEMPS(6 Pièces)
Mp1 6€50
Saumon avocat
menthe coriandre
Mp2 6€50
Thon avocat
menthe coriandre
Mp3 6€80
Crevettes avocat
menthe coriandre
Mp4 6€50
Thon cuit avocat
 
Mp5 6€80
Fried chicken avocat
Mp6 6€80
Saumon spicy
concombre
Mp7 6€80
Chair de crabe
avocat
Mp8 6€80
Crevette spicy
concombre
 
   
Mp9 6€50
Cheese avocat ou
concombre
Mp10 6€50
Saumon cheese
   
CALIFORNIA ROLL(6 Pièces)
Mc1 5€80
Saumon avocat
Mc2 5€80
Thon avocat
Mc3 6€00
Crevette avocat
Mc4 6€00
Tartare de saumon,
cheese, avocat
 
Mc5 5€80
Surimi avocat
Mc6 5€80
Saumon Cheese
Mc7 6€00
Thon cuit avocat
Mc8 5€50
Concombre, avocat
 
Mc9 6€00
Fried chicken
avoca
Mc10 6€50
Tempura crevette
avocat
Mc11 6€00
Chair de crabe
avocat
Mc12 5€80
Omelettes avocat
 
 
Mc13 6€00
Saumon avocat,
concombre
Mc14 6€00
Thon épicé, concombre
Mc15 6€00
Saumon épicé, concombre
 
EGG ROLL(6 Pièces)
Mo1 5€50
Saumon avocat
Mo2 5€50
Thon avocat
Mo3 5€50
Saumon cheese
Mo4 5€50
Cheese avocat
ou concombre
 
     
Mo5 5€50
Thon cuit avocat
     
SAUMONROLL(6 Pièces)
Ms1 6€50
Cheese
Ms2 6€50
Cheese avocat
Ms3 6€50
Cheese concombre
Ms4 6€50
Radis Cheese
 
     
Ms5 6€50
Surimi Cheese
     
MAKI MASAGO(6 Pièces)
Mg1 6€50
Saumon avocat
Mg2 7€00
Chair de crabe
avocat
Mg3 6€50
Cheese avocat
Mg4 6€50
Surimi avocat
 
     
Mg5 7€00
Tempura Crevette
     
CROUSTI MAKI(6 Pièces)
Mt1 6€50
Saumon avocat
Mt2 6€50
Thon cuit avoca
Mt3 6€50
Surimi avocat
Mt4 6€50
Cheese avocat
 
     
Mt5 7€50
Tempura Crevette avocat
     
CORNET TEMAKI (1Pièces)
Tm1 4€50
Saumon avocat
Tm2 5€00
Thon avocat
Tm3 5€00
Crevette avocat
Tm4 5€00
Anguille
 
     
Tm5 5€00
Oeufs de saumon
     
MAKI SIGNATURES(8 Pièces)
   
Mk3 11€80
(tempura crevettes,concombre avocat masago épicé)
Mk4 11€80
(saumon cheese concombre, avocat, oignons croquants)